Start / Galeria PORADY Schody Schody z granitu z marmuru z konglomeratu - prawidłowy pomiar.
Schody z granitu z marmuru z konglomeratu - prawidłowy pomiar.

Pomiar schodów kamiennych należy do jednych z najtrudniejszych czynności pomiarowych w kamieniarstwie.
Pamiętajmy, że pomiar schodów pod granit marmur czy aglomarmur musi być bardzo dokładny i precyzyjny oraz powinien uwzględniać sytuację faktyczną na placu budowy. Musi również brać pod uwagę niedokładności i ewentualne błędy jakie popełnili inni wykonawcy podczas prac budowlanych. Niektórych nie uda się wyeliminować podczas montażu, dlatego należy dokładnie pomierzyć schody, uwzględniając wszelkie odchylenia od normy, tak aby już podczas produkcji dostosować je do miejsca przeznaczenia.

Pomiar poziomu schodów

Przed przystąpieniem do dokładnego pomiaru schodów powinniśmy zmierzyć poziomy poszczególnych stopni i sprawdzić czy ewentualne różnice w wysokościach będzie można wyeliminować w produkcji, czy uda się pewne różnice zniwelować klejem lub też czy należy uprzedzić inwestora, że niestety wystąpią odchyłki w wysokości poszczególnych schodów z uwagi na fakt iż niedociągnięcia są zbyt duże do zniwelowania.

Dokładny pomiar całościowy

stopnie początkowe schodów z kamienia naturalnego

Po zmierzeniu poziomu stopni i stwierdzeniu, że różnice mieszczą się w granicach tolerancji wykonujemy dokładny pomiar całościowy. Zaczynamy od dolnego stopnia a na najwyższym kończymy. Najpierw mierzymy podstopnicę a następnie stopień. Szczególnie zwracamy uwagę na pomiar szerokości i długości, zakładając przy długości ile stopień schodów kamiennych ma wystawać poza obrys wylewki, od strony czołowej. Przy mierzeniu podstopnia trzeba wziąć pod uwagę czy będzie on kładziony (w większości przypadków) czy raczej klejony na stopień schodów granitowych.
Następnie mierzymy kolejne schody zaznaczając jednocześnie (najlepiej ołówkiem) jakie poziomy przyjęliśmy w danym miejscu jako start kolejnego kamiennego stopnia.
Po dokonaniu tych pomiarów należy wziąć pod uwagę czy schody z jednej strony mają boki widoczne. Jeżeli tak należy określić szerokość aby patrząc z góry krawędź schodów stanowiła jedną prostą linię.

Mierząc granitowe i marmurowe schody należy także zwrócić uwagę czy będą na ścianach dodatkowo montowane cokoły. Jeżeli tak to również należy tak założyć ich długość i szerokość aby zakrywały pewne niedoskonałości a także wiedzieć, które boki mają być szlifowane i fazowane, a które tylko cięte.
Przy ręcznym opisywaniu schodów i poszczególnych stopni należy bezwzględnie zaznaczać, które boki należy szlifować, a które nie.

Pomiar schodów zabiegowych

schody zabiegowe o niereguralnych kształtach stopni

Dużą trudność przy pomiarze schodów z kamienia i konglomeratu sprawiają stopnie zabiegowe i o nieregularnych kształtach. Tu należy przeprowadzić szczególnie skrupulatny pomiar, najlepiej wykonując szablony dokładnie odwzorowujące istniejące zaokrąglenia czy łuki. Profesjonalne zakłady kamieniarskie zapewniają do tego typu pomiarów urządzenia precyzyjne, laserowe typu Flexijet Leica Disto A6 lub Disto D3, celem dokładnego odwzorowania linii zarysowych.
Pobrane za pomocą takiego urządzenia wartości przetwarzane są na ekranie komputera i umożliwiają dokładne wykonanie szablonów na ploterze, bądź wykonanie na podstawie plików komputerowych schodów na maszynie CNC.

Pamiętajmy , ze prawidłowy i dokładny pomiar schodów niezależnie od tego czy będą one wykonane z granitu, marmuru, konglomeratu czy innego materiału znacznie ułatwia montaż, a także poprawia wygląd wykonanych schodów gdzie fugi i odstępy mają jednakowe i równomierne.

Ważne informacje na temat montażu schodów z kamienia zawiera artykuł Schody granitowe, marmurowe, aglomarmurowe - prawidłowy montaż..

 

NOWY PUNKT
Zakład Kamieniarski PPHU Sati
Kamieniarstwo, Granit, Marmur
46-073 Wrzoski, k. Opola,
ul. Wrocławska 24
woj. opolskie
tel. kom. (+48) 784 518 593
tel. (+48) 77 546 22 78
fax. (+48) 77 546 21 86
biuro@tanienagrobki.com.pl
www.tanienagrobki.com.pl

 

Oddział Obwodnica Północna Opola EKSPOZYCJA NAGROBKÓW
46-020 Krzanowice
ul. Stara Droga 6 i 8
woj. opolskie
tel. kom. (+48) 666 523 384
tel. (+48) 77 546 22 78
fax. (+48) 77 546 21 86
biuro@tanienagrobki.com.pl
www.tanienagrobki.com.pl

Polityka prywatności